Thêm NULLIF() cho informix dưới 11.10

Từ version Informix 11.10 một số build-in function được thêm vào trong đó có 1 function mà mình đang cần là NULLIF, mình đang sử dụng version nhỏ hơn 11.10 và khi truy vấn với NULLIF(field, 0) mình nhận được một error code là  674.  Sau khi tìm thì mình biết nó được mô tả như sau tại IBM Knowledge Center:

Vì vậy mình phải viết 1 function NULLIF để sử dụng, thay vì update Informix hiện tại lên 11.10 (cơ bản là không biết update lên sao luôn).

Mô tả function tại IBM Knowledge Center:

Mình viết rất đơn giản(do không biết nhiều mấy cái này),  mình cần nhận vào 2 decimal để so sánh, nếu nó bằng nhau thì return về null, khác nhau thì return về number1. HẾT

Sau khi thực thi xong thì có thể sử dụng nó trong câu select tương tự như NULLIF(exp1, exp2).

Do không biết nhiều, nên khi sử dụng có thể xảy ra exception nào đó, hoặc có ai thấy nó thiếu cái gì góp ý giúp mình qua email: haulpd@linux-group.com. Thanks!

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *