Thay đổi IP cho Card NAT trên VirtualBox

Mặc định Virtualbox sẽ chọn card mạng NAT cho máy ảo mới được tạo. Và thường thì IP từ mạng NAT sẽ khác với IP bên ngoài, vì vậy Virtualbox chọn lớp mạng 10.0.2.0 cho interface NAT đầu tiên và 10.0.3.0 cho interface NAT thứ hai và cứ tăng như vậy cho các interface khác.

Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thay đổi địa chỉ IP của interface cho máy ảo chúng ta có thể thực hiện thông qua Command mà Virtualbox cung cấp.

Lúc này Default Gateway sẽ là 192.168.2.2

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *