Tag Archives: find

Dùng những arguments xác định thời gian khi tìm kiếm với lệnh find, xóa những file backup cũ hơn n ngày.

Khi sử dụng Server chắc chắn sẽ có dùng đến backup, có thể là backup không lưu trữ cùng với Server, nhưng thường các file backup sẽ được đặt chung 1 ở một nơi và có nhiều version.

Backup có thể được tạo ra bằng nhiều cách và không phải lúc nào cũng có thể sử dụng version control.
Vì vậy vấn đề xóa những file backup cũ là cần thiết để giải phóng không gian lưu trữ.
Continue reading Dùng những arguments xác định thời gian khi tìm kiếm với lệnh find, xóa những file backup cũ hơn n ngày.