Sync Account Dropbox từ Server Via Command Line.

Cài đặt dropbox và download python.py để control Dropbox từ command line
Thực hiện download và cài đặt như hướng dẫn tại trang chủ của dropbox:

https://www.dropbox.com/install?os=lnx

Sau khi thực thi

Bạn sẽ nhận được thông báo như hình bên dưới – > Truy cập vào link đó và đăng nhập tài khoản của bạn,

dropbox-cli1

Vậy là bạn đã sync xong Account Dropbox lên Server. Bạn có thể chép những file cần backup vào thư mục của Dropbox để backup lên Dropbox.

Mặc định đường dẫn của dropbox là ~/Dropbox
Để thay đổi user khác, bạn chỉ cần tắt dropboxd, move thư mục ~/.dropbox đi nơi khác và start lại Dropbox, nó sẽ yêu cầu chứng thực lại một User khác.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *