Relay một hay nhiều domain với Exim và smarthosts (có thể thực hiện với Exim trên Cpanel))

Để relay toàn bộ mail Exim đến một remote SMTP thì đơn giản, và việc relay những domain xác định đến một remote SMTP cũng có thể thực hiện như bên dưới:

1. Tạo một file /etc/staticroutes

Add vào những domain, mỗi dòng là một khai báo domain cần relay và relay Server như bên dưới:


2. Sau đó vào /etc/exim.conf.local hoặc với Cpanel bạn vào Exim Configuration Manager – > Advanced Editor -> Search ROUTERSTART đối với Cpanel và @ROUTERSTART@ đối với exim.conf.local

Add dòng này vào phần cấu hình:

Cpanel:exim routerstart-cpanel

exim.conf.local:

exim routesstart

3. Tìm đến phần @TRANSPORTSTART@ đối với exim.conf.local hoặc TRANSPORTSTART đối với Cpanel và add vào như bên dưới:

Sau đó start lại Exim hoặc chạy /script/buildeximconf với Cpanel.

Chúc bạn thành công !

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *