Kiểm tra network speed với speedtest-cli từ command line.

Khi sử dụng Server, và dĩ nhiên là không có GUI, vì vậy mà việc kiểm tra tốc độ đường truyền không thể vào http://speedtest.net để kiểm tra được.

Tuy nhiên có một scripts python được Matt Martz viết để sử dụng các server của speed test và test tốc độ đường truyền từ Terminal.

https://pypi.python.org/pypi/speedtest-cli

Nếu Server không có sẳn setuptools hoặc git để bạn có thể clone và cài đặt, bạn có thể sử dụng wget hoặc curl để download speedtest-cli về server:

Mình nghĩ là có hai tham số cần quan tâm:

–list           Display a list of speedtest.net servers sorted by distance
–server=SERVER  Specify a server ID to test against

Với –list bạn sẽ có được danh sách servers của speedtest.net và số server ID, để test, bạn điền số server ID và

–server=4026 (4026) Viettel (Hanoi, Vietnam) [560.93 km])
Ví dụ:

linux-group-speedtest

Do script được viết bằng python và hoàn toàn cung cấp source, vì vậy mình nghĩ là từ source mình có thể kiểm tra tốc độ của các Server giữa các DC của mình với nhau, hoặc có thể sửa lại để phù hợp hơn với nhu cầu kiểm tra đường truyền tại nơi bạn đang làm.

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *