Category Archives: Utilities

Update giao diện Evolution cho DirectAdmin

Trong bản update mới, DirectAdmin đã có một bản update cho skin của mình.
Cũng như sự thay đổi trong themes từ x3 lên paper_latern của Cpanel. Một diện mạo mới đẹp hơn cho Directadmin.

Phần thay đổi lớn nhất là Menu đã được chuyển thành dạng ngang. Truy cập vào phần All User nhanh hơn.
Cùng thử giao diện mới
Continue reading Update giao diện Evolution cho DirectAdmin

Cài đặt php 5.2 và các module khác trên Cpanel 11.42

Đối với Cpanel 11.42 trở lên khi bạn sử dụng EasyApache để cài đặt các module cho Apache và php bạn sẽ không thấy php 5.2 và một số module khác.

Thật ra bạn vẫn có thể build php 5.2 và những module khác không hiển thị khi sử dụng EasyApache.

Cpanel đã cung cấp một danh sách các gói và cách cài đặt, cũng như cách loại bỏ cách cài đặt tùy chọn khi cài đặt không thành công.

http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/EasyApache/EasyApacheCustomModules
Hoặc
https://documentation.cpanel.net/display/EA/Custom+Modules
Continue reading Cài đặt php 5.2 và các module khác trên Cpanel 11.42

Kiểm tra network speed với speedtest-cli từ command line.

Khi sử dụng Server, và dĩ nhiên là không có GUI, vì vậy mà việc kiểm tra tốc độ đường truyền không thể vào http://speedtest.net để kiểm tra được.

Tuy nhiên có một scripts python được Matt Martz viết để sử dụng các server của speed test và test tốc độ đường truyền từ Terminal.
Continue reading Kiểm tra network speed với speedtest-cli từ command line.

Sync Account Dropbox từ Server Via Command Line.

Cài đặt dropbox và download python.py để control Dropbox từ command line
Thực hiện download và cài đặt như hướng dẫn tại trang chủ của dropbox:

https://www.dropbox.com/install?os=lnx

Sau khi thực thi

Bạn sẽ nhận được thông báo như hình bên dưới – > Truy cập vào link đó và đăng nhập tài khoản của bạn,

dropbox-cli1

Vậy là bạn đã sync xong Account Dropbox lên Server. Bạn có thể chép những file cần backup vào thư mục của Dropbox để backup lên Dropbox.

Mặc định đường dẫn của dropbox là ~/Dropbox
Để thay đổi user khác, bạn chỉ cần tắt dropboxd, move thư mục ~/.dropbox đi nơi khác và start lại Dropbox, nó sẽ yêu cầu chứng thực lại một User khác.