Category Archives: Database

Truncate/Drop tất cả các tables trong một database.

Thực hiện truncate hoặc drop toàn bộ tables của một database [DATABASE_NAME]
Đôi khi việc truncate hoặc drop sẽ thất bại vì bị ràng buộc khóa ngoại trong các bảng, vì vậy cần tắt kiểm tra ràng buộc khóa ngoại trước khi thực hiện và bật lại sau khi truncate/drop hoàn tất.

Continue reading Truncate/Drop tất cả các tables trong một database.

Tạo crontab lập lịch (schedule) database trong mysql ra từng file.

Database là nơi chứa nội dung của ứng dụng, web.. và tần xuất update cũng cao. Vì vậy việc thường xuyên backup database sẽ tránh được những trường hợp mất dữ liệu đáng tiếc.
Script bên dưới sẽ backup từng database, lưu ra từng file với tên file có kèm phần hậu tố là thời gian tạo file để thứ tự năm tháng ngày sẽ dể sort khi kiếm hơn.
Thêm giờ phút giây để tránh bị trùng tên nếu backup nhiều lần trong ngày.
File backup sẽ được nén lại, vì việc nén file text giúp tiết kiệm rất nhiều không gian lưu trữ.
Continue reading Tạo crontab lập lịch (schedule) database trong mysql ra từng file.

Thêm NULLIF() cho informix dưới 11.10

Từ version Informix 11.10 một số build-in function được thêm vào trong đó có 1 function mà mình đang cần là NULLIF, mình đang sử dụng version nhỏ hơn 11.10 và khi truy vấn với NULLIF(field, 0) mình nhận được một error code là  674.  Sau khi tìm thì mình biết nó được mô tả như sau tại IBM Knowledge Center:
Continue reading Thêm NULLIF() cho informix dưới 11.10