Cài Eclipse và đặt Icon Shortcut lên whiskermenu trong XFCE

Nhiều khi mình cài phần mềm nhưng chỉ gõ trực tiếp để chạy trong Terminal chứ không add lên menu, nhưng vậy cũng bất tiện,

Nên giờ mình viết về cách cài Eclipse và add nó vào menu của XFCE

eclipse menu

1. Download Eclipse và extract vào một thư mục, mình chọn là IDE.

2. Tạo một file ./local/share/applications/eclipse.desktop với nội dung như bên dưới.

Vào lại whiskermenu sẽ thấy Eclipse trong Menu.

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *