Cài đặt, bổ xung một extension PHP không dùng EasyApache, hoặc khi đang sử dụng php mà không cần build lại.

Download extension cần bổ xung vào PHP

Ví dụ(mình cũng không biết lấy extension nào làm ví dụ): vanish

Kiểm tra module đã được loaded:

Nếu không trả về kết quả nào, có nghĩa là extension chưa được load cùng php.


Download extension

Có thể bạn sẽ gặp lỗi không tìm thấy varnish path. Bạn cần cài đặt varnish, hoặc đối với các gói khác cũng vậy. Nếu báo lỗi thiếu bạn cần cài đặt thư viện bị thiếu đó lên Server

Sau khi chạy make install xong, bạn sẽ biết varnish.so được lưu ở đâu:
Installing shared extensions:     /usr/local/lib/php/extensions/

Nếu extesion_dir cũng nằm đúng thư mục nào, bạn vào php.ini để add extension này vào.

extension = “varnish.so”

Sau đó restart lại httpd để kiểm tra, mà cũng không cần restart lại, dùng php -m để kiểm tra cũng được.

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *