Các option hữu ích khi backup MySQL với mysqldump

Những cái này dĩ nhiên là kiến thức căn bản, mình chỉ tập hợp như là note lại (vì hiện tại ít dùng, nhiều khi quên phải đi kiếm).

  • Backup với tùy chọn loại bỏ một số table

  • Backup cấu trúc bảng, không backup dữ liệu.

  • Backup data, không bao gồm thông tin tạo bảng.

  •  Viết insert theo từng dòng
    (thông thường khi dump một file backup, các phát biểu insert sẽ là một dòng duy nhất với nhiều giá trị [VALUES], đôi khi nó gây khó khăn khi điều chỉnh nhưng lại có tốc độ tốt hơn, option này sẽ viết phát biểu INSERT theo từng dòng)

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *