Bắt buộc Postfix gửi mail với MAIL FROM match với Authentication ID, Tránh bị Phishing Mail

Nếu bạn mới cài Postfix và để cấu hình mặc định, bạn có thể dụng Roundcube để xác định một identities khác để gửi mail. Ví dụ: email của bạn là haulpd@manhdu.com nhưng bạn có thể gửi với Mail From: haulpd@gmail.com

Sẽ có vấn đề nếu bạn cung cấp thông tin này cho người khác hoặc khách hàng sử dụng vì có thể sẽ bị dùng làm phishing mail.

Vì vậy cần cấu hình để Postfix kiểm tra Authentication ID và Mail From có match hay không trước khi cho phép gửi mail: Các dòng cấu hình bên dưới ghi vào main.cf của Postfix

1. Bảng lookup của Postfix. Có nhiều dạng lookup table ở đây mình sẽ kiểm tra hash: (cũng làm như nhau thôi). Dòng đó được bạn khai báo để lookup virutal_alias_maps

Khai báo cho biến $smtpd_sender_login_maps

Sau đó add restrictions cho smtpd_sender_restrictions

Bạn có thể dụng Roundcube để kiểm tra lại. Từ giờ bạn muốn gửi mail, phải dùng đúng Email đã login, không thể điều chỉnh Email From khác đi được.

mail authen

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *